Pravilnici

Četvrtak, 12. jul 2007.

Pravilnik o prestanku važenja - promena namene stambenog objekta

P R A V I L N I K O PRESTANKU VAŽENjA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU ŠTA SE SMATRA PROMENOM NAMENE STAMBENOG OBJEKTA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA I PLAĆANjA RAZLIKE PDV U SLUČAJU PROMENE NAMENE STAMBENOG OBJEKTA

Četvrtak, 12. jul 2007.

Pravilnik o izm. i dop. pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a

P R A V I L N I K O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE PDV

Četvrtak, 12. jul 2007.

Pravilnik o izmenama poreskih oslobođenja kod PDV

P R A V I L N I K O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Četvrtak, 12. jul 2007.

Pravilnik o izmenama i dopunma pravilnika o obrascima poreskih prijava

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

Četvrtak, 12. jul 2007.

Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana

PRAVILNIK

O SADRŽINI I OBRASCU IZJAVE KUPCA STANA DA KUPUJE

PRVI STAN ZA SEBE, ODNOSNO ZA SEBE I ODREĐENE ČLANOVE

NjEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA

  • Pretraživač
  • Brza pretraga
Traži

par primera:
prodajem stan Ljubljana
kupujem kuća Beograd
izdajem garsonjera Valjevo

Javna aukcija

Moj kutak