Predaj oglas

Podnošenje / unos oglasa za nekretnine je omogućen za sva fizička lica koja prodaju, iznajmljuju, unajmljujem ili kupuju nekretninu. Pojedinačna fizička lica mogu besplatno dostaviti samo jedan oglas za nekretnine. Oglas je aktivan 60 dana od dana registracije na portalu bazanekretnina.com. Posle 60 dana, oglas za nekretnine se automatski briše.

m2

Prenesite fotografije nekretnine

Podaci o prodavatelju/iznajmljivaču