Sreda, 19. april 2017.

Konferencija o uticaju Evropske unije na razvoj moderne profesije procenitelja nekretnina u Srbiji 21. aprila u Beogradu

Autor: eKapija

Sezona Konferencija procenitelja 2017. započinje sa Evropskom konferencijom procenitelja nekretnina u Beogradu 21. aprila, nakon čega će Nacionalno udruženje procenitelja biti i domaćin generalne skupštine TEGoVA, organizacije koja okuplja procenitelje nekretnina iz čitave Evrope i šire.

Konferencija pod nazivom "Uticaj Evropske unije na razvoj moderne profesije procenitelja nekretnina u Srbiji" će predstaviti eminentne govornike, među kojima su i generalni direktor Evropske Federacije za nekretnine Michael MacBrien, ekspert USAID Srbija za bolje uslove poslovanja Sandra Rodić, neposredno prethodni predsednik Appriasal Institute Scott Robinson, profesor Richard Grover sa Oxford Brookes University, potpredsednik TEGoVA Roger Messenger i predsednik TEGoVA Krzisztof Grzesik.
Konferencija i skupština TEGoVA poklapa se sa implementacijom nedavno donetog Zakona o proceniteljima nekretnina u Srbiji. Novi zakon, koji ima za cilj da obezbedi finansijsku stabilnost i da utiče na smanjenje sistemskog rizika u bankarskom sistemu, donet je uz podršku posebne radne grupe formirane od strane Ministarstva finansija, uz pomoć USAID-a, program BEP.
Predstavnik Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije (NUPS), predsednik Danijela Ilić, je takođe bila član ove radne grupe.
Zakon prepoznaje profesionalne oznake TEGoVA (REV-Recognized European Valuer), The Royal Institution of Chartered Surveiors (RICS) i Appraisal institute.
U prelaznom periodu od 18 meseci, svi koji su stekli profesionalne oznake REV, registrovani MRICS/FRICS i MAI, dobiće državnu licencu bez obaveze da dodatno polažu stručni ispit pred Stručnim odborom, telom koje je oformilo Ministarstvo finansija.
 

  • Pretraživač
  • Brza pretraga
Traži

par primera:
prodajem stan Ljubljana
kupujem kuća Beograd
izdajem garsonjera Valjevo

Javna aukcija

Moj kutak